Ryzyko, jakie według Komisji istnieje w średnio- i długoterminowej perspektywie, wynika zarówno z poziomu długu publicznego w Polsce, jak i z jego struktury. Zgodnie z prognozami Brukseli - które obejmują okres od 2015 do 2026 roku - przy braku zmian w polityce fiskalnej, Polska będzie jednym z 11 państw Unii Europejskiej, w których dług publiczny będzie cały czas rósł.

Unijni eksperci wskazują też na to, że około połowy polskiego długu jest w rękach zagranicznych kredytodawców, co z jednej strony świadczy o przekonaniu inwestorów o do dobrej sytuacji ekonomicznej kraju, ale z drugiej - sprawia, że jest on bardziej narażony na spadek zaufania do gospodarki.

Inne źródła wyzwań dla finansów publicznych w Polsce to niekorzystna sytuacja budżetowa na początku okresu, jaki brany jest pod uwagę, oraz wzrastające wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa.

>>> Czytaj też: PGNiG wypowiedziało wojnę S&P. Agencja wycofuje negatywny rating