Białoruski przywódca polecił rządowi trzymanie się tej polityki, która była obiecana społeczeństwu przed wyborami prezydenckimi. Jednocześnie skrytykował rząd za nieskuteczne działania podejmowane dla ochrony rynku wewnętrznego. "Aby Białorusini chcieli kupować własne wyroby, trzeba im zaproponować towary dobrej jakości i w dobrej cenie" - mówił Łukaszenka.

Tymczasem niezależny ekonomista Barys Żaliba powiedział rozgłośni Radio Swaboda, że Białoruś powinna odchodzić od sytuacji, gdy jedna trzecia waluty jest uzyskiwana z przerobu rosyjskiej ropy. Jego zdaniem, należy podejmować działania w celu podwyższenia konkurencyjności przemysłu. "Nicnierobienie oznacza siedzenie i czekanie na katastrofę" - ocenił ekonomista.

>>> Rosyjskie kompleksy rakietowe z głowicami jądrowymi opuściły miejsca stałej lokalizacji. Dlaczego Moskwa straszy bronią atomową?