Prognoza Apatora, zakładająca 850 mln zł przychodów i 80 mln zł zysku netto w 2016 r., ma "mocne podstawy" - m.in. wyższy w ujęciu rocznym backlog i szansę na poprawę rentowności, dzięki eliminacji strat w spółce zależnej Apator Rector, poinformował prezes Andrzej Szostak.

"Mówimy o utrzymaniu, jako wariancie bazowym, rentowności zrealizowanej w ub.r., ale przy eliminacji strat Apator Rector. Zakładamy, że Apator Rector w skali całego roku, głównie dzięki poprawie wyników w II połowie roku, nie będzie miał straty. Do wyników pozytywnych [w tej spółce] chcielibyśmy powrócić w kolejnych latach" - powiedział Szostak podczas konferencji prasowej.

Strata netto Apator Rector w wysokości 8,6 mln zł netto w ubiegłym roku była jednym z głównych czynników spadku rentowności w Grupie, przypomniał. Marża EBITDA Apatora spadła do 14% w 2015 r. z 18% rok wcześniej.

Szostak podkreślił także, że Grupa ma solidne podstawy do realizacji prognozy na 2016 r., gdyż backlog jest wyższy w ujęciu rocznym.

"Jest dobry poziom kontraktacji bardziej przewidywalnych biznesów. Wzrost przychodów na poziomie 10% jest do zrealizowania. A jeśli utrzymamy rentowność z 2015 r., to także 80 mln zł [prognozowanego zysku netto] jest do wykonania" - dodał prezes.

Według niego, powrót w dłuższej perspektywie do blisko 20% marży EBITDA to "ciągle aktualne założenia", pod warunkiem zmiany portfela produktowego w kierunku bardziej zaawansowanych rozwiązań o lepszym poziomie marży.

Prezes zadeklarował także, że nakłady inwestycyjne Apatora w 2016 r. ukształtują się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, gdy wyniosły 42,49 mln zł (wobec 30,73 mln zł rok wcześniej).

W tym roku nie zmieni się również, w opinii prezesa, relacja między sprzedażą krajową i eksportową, która w ukształtowała się w 2015 r. w stosunku 56% do 44% (rok wcześniej eksport miał 45% udziału).

"Będzie mniej więcej tak samo, planowana jest podobna dynamika sprzedaży w Polsce i za granicą. Mimo o połowę mniejszej w ubiegłym roku sprzedaży do Rosj,i eksport się utrzymał na podobnym poziomie, co świadczy, że ten rynek zastępujemy innymi. Nasza strategia mówi, że zagranica powinna przekroczyć 50% przychodów. Przychody zagraniczne w gazie już mają ok. 75% udziału, wodzie - ok. 2/3. Natomiast w energetyce zawodowej 10-20%. Jeśli tam dobrze zarządzimy i wejdziemy z segmentem energetycznym szerzej do Europy Zachodniej, to nasza struktura się szybko zmieni" - wyjaśnił Szostak. Apator poinformował dziś, że prognozuje 850 mln zł przychodów w 2016 r. wobec 769,37 mln zł w ub.r. oraz skonsolidowany zysk netto na poziomie 80 mln zł wobec 63,22 mln zł rok wcześniej. Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.