Cyfrowy Polsat

Polsat Cyfrowy odnotował 185,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2015 r. wobec 14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Midas

Midas odnotował 105,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 320,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Cyfrowy Polsat, Midas

Reklama

Polkomtel - spółka pośrednio zależna od Cyfrowego Polsatu - nabyła od Ortholuck 100% udziałów w spółce Litenite Limited, będącej bezpośrednim właścicielem 976 542 690 akcji spółki Midas, reprezentujących 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, podał Cyfrowy Polsat. Czytaj więcej >>>>

Cyfrowy Polsat zakłada, po przejęciu Midasa, nakłady inwestycyjne na poziomie do 1 mld zł w ciągu trzech lat na rozwój sieci przy utrzymaniu wskaźnika capex/przychody poniżej 10%, poinformował prezes Tobias Solorz. Czytaj więcej >>>>

Famur

Famur odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 29,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

PGE

Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) powołała Ryszarda Wasiłka i Emila Wojtowicza w skład zarządu IX kadencji w randze wiceprezesów z dniem 7 marca, podała spółka Czytaj więcej >>>>

CI Games

CI Games ocenia, że dostępne linie kredytowe dają możliwość zwiększenia budżetu marketingowego dla projektu "Sniper Ghost Warrior 3", gdyby okazało się, że przełoży się to lepsze wykorzystanie jego potencjału, powiedział prezes Marek Tymiński. Czytaj więcej >>>>

Ferro

Prezes Ferro Aneta Raczek, wiceprezesi Artur Depta i Zbigniew Gonsior oraz Vladimir Sild - prezes Novaservis spol. s r.o., spółki zależnej Ferro odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Ferro ogłoszone przez Palmyra, podało Ferro. Według informacji, odpowiedzieli następującą liczbą akcji: Aneta Raczek - 168 810 akcji; Artur Depta - 131 170 akcji; Zbigniew Gonsior - 131 170 akcji; Vladimir Sild - 75 000 akcji. Ponadto Andrzej Hołój - przewodniczący rady nadzorczej spółki - oraz znaczący akcjonariusz spółki - ABH Holding odpowiedzieli na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji ogłoszone przez Palmyra sp. z o.o. na następującą liczbą akcji spółki: 800 700 akcji oraz ABH Holding - 2 550 000 akcji, podano również.

Hutmen

Hutmen odnotował 3,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Dom Development

Dom Development odnotował 80,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 55,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Zarząd Dom Development wnioskuje o przeznaczenie części zysku za 2015 r. w kwocie 80 506 634 zł, tj. 3,25 zł na akcję na wypłatę dywidendy, zaś kwotę 140 732,31 na powiększenie kapitału zapasowego spółki, podał Dom Development. Czytaj więcej >>>>

Dom Development celuje w 2 400 przekazań lokali w 2016 r. wobec 2 062 w ub. roku i w zwiększenie w ujęciu rocznym także liczby lokali sprzedanych (z 2 383 w 2015 r.), poinformowali przedstawiciele zarządu. "Na koniec 2015 mieliśmy ponad 1 400 lokali sprzedanych, a nieprzekazanych. Ok. 1 300 z nich będzie przekazanych w tym roku. Czyli wchodząc w 2016 mamy już 1 300 do przekazania, co może prowadzić do wniosku, że liczba przekazań wzrośnie. Przekazania w 2016 r. powinny być na poziomie ponad 2 400 lokali, co też może być wskazówką dla naszych wyników finansowych" - powiedział wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski podczas konferencji prasowej.

Dom Development może wydać na grunty nawet ok. 300 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski. "W 2015 r. wydaliśmy 320 mln zł na zakupy gruntów wobec planowanych ponad 250 mln zł, co mogłoby oznaczać, że teraz wydamy mniej. Ale jeśli nie zmieni się rynek, to możemy wydać nawet ok. 300 mln zł. Jesteśmy na to przygotowani i nie spodziewamy się, by przyczyniło się do istotnego zwiększenia zadłużenia netto" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej. Prezes Jarosław Szanajca dodał, że obecnie prowadzony jest w sprawie zakupów gruntów szereg negocjacji, a ich finalizacje nastąpią najwcześniej II kw. br. Stan gotówki w spółce wynosił 225 mln zł na koniec ub.r. Według zarządu, to "więcej, niż dług zapadający w ciągu najbliższych trzech lat".

Bank Millennium

Bank Millennium odnotował 546,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 650,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Robyg

Zarząd GPW postanowił określić wtorek, 1 marca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 600 obligacji serii N spółki Robyg, podała giełda.

Echo Investment

Zarząd GPW postanowił określić wtorek, 1 marca, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 230 tys. obligacji na okaziciela serii 1/2015 spółki Echo Investment, podała giełda.

Protektor

Protektor odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Czytaj więcej >>>>

Marvipol

British Automotive Polska - spółka zależna Marvipolu - rozpoczęła z Jaguar Land Rover Ltd negocjacje warunków umowy importerskiej oraz umowy dystrybucyjnej pojazdów marki Jaguar i Land Rover na obszarze Polski, poinformował Marvipol. Czytaj więcej >>>>

Mediona, Magellan

Termin przyjmowania zapisów w wezwaniu Mediony - spółki zależnej Banca Farmafactoring - do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Magellan został wydłużony do 30 marca br., poinformowała spółka. Czytaj więcej >>>>

MLP Group

MLP Group podpisała w ub.r. 21 umów najmu, dotyczących wynajęcia łącznie ponad 59,4 tys. m2 powierzchni magazynowej, z czego 30,4 tys. m2 powierzchni zostało wynajęte przez nowych klientów w nowo realizowanych inwestycjach, poinformowała firma. "Skala podpisanych w minionym roku umów najmu potwierdza, że MLP Group jest w trendzie wzrostowym, kontynuując dynamiczny rozwój. W przygotowaniu mamy rozpoczęcie budowy kolejnych parków logistycznych, których realizacja pozwoli nam zwielokrotnić wielkość wynajmowanej powierzchni komercyjnej. Zapewni to jednocześnie dalszą poprawę osiąganych wyników finansowych" - powiedział dyrektor generalny Radosław T. Krochta, cytowany w komunikacie.

Awbud

Awbud zawarł umowę na przebudowę parkingu IKEA w Katowicach. Wynagrodzenie Awbudu wyniesie blisko 7 mln zł, podała spółka. "Mimo, że podpisujemy kontrakty przede wszystkim jako generalny wykonawca, na rynku znani też jesteśmy z wyspecjalizowanych usług podwykonawczych, szczególnie prac żelbetowych i instalacyjnych. Podejmujemy też zlecenia z innych sektorów, czego przykładem jest kontrakt na przebudowę parkingu dla IKEA w Katowicach" - powiedział prezes Michał Wuczyński, cytowany w komunikacie.

Archicom

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny, sporządzony przez Archicom, poinformowała Komisja. "Prospekt sporządzono w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B2, C, D, E oraz praw do akcji serii E Archicom" - czytamy w komunikacie. Środki pozyskane na rynku kapitałowym Archicom chce przeznaczyć na dalszy rozwój działalności. Spółka chce się rozwijać we Wrocławiu i rozważa wejście na rynki innych dużych miast w Polsce.

PKO BP

Skarb Państwa zmienił radę nadzorczą PKO Banku Polskiego i dał jej więcej uprawnień. Stało się to kosztem prezesa: teraz członkowie „nadzoru” nie muszą się już liczyć z jego opinią. Czytaj więcej >>>>

Inpro

Inpro wprowadziło do sprzedaży 151 mieszkań w pierwszym etapie inwestycji Harmonia Oliwska w Gdańsku, podała spółka. "W ramach pierwszego etapu powstanie 151 mieszkań o powierzchni od 30 m2 do 120 m2 z możliwością łączenia. Ceny mieszkań za m2 wynoszą średnio od 8 000 zł do 8 500 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł, a zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł, podała instytucja. Czytaj więcej >>>>