Fitch podkreślił, że potwierdzenie ratingu IDR dla mBanku wynika z solidnej rentowności oraz większej elastyczność kapitału, a także ograniczonych zmian danych finansowych od czasu ostatniego przeglądu.

"Ocena VR mBanku odzwierciedla jego skromny apetyt na ryzyko, stabilną jakość aktywów i solidna kapitalizację. Ocena ta odzwierciedla także istotną (aczkolwiek powoli spadającą) ekspozycję na walutowe kredyty hipoteczne i znaczne potrzeby refinansowania w FC (nadal w dużej mierze pochodzące od spółki-matki" - podał Fitch.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 123,52 mld zł na koniec 2015 r. 

Fitch potwierdził także rating IDR mBanku Hipotecznego

Fitch Ratings potwierdziła ocenę długookresową IDR w walucie zagranicznej mBanku Hipotecznego na poziomie BBB- oraz oraz krótkoterminową ocenę IDR w walucie zagranicznej na poziomie F3, podał Fitch. Perspektywa jest stabilna.

Fitcha podkreślił, że rating IDR mBanku Hipotecznego jest zrównany z ratingiem jego bezpośredniej spółki-matki - mBanku, dla którego stanowi istotną wartość, a potencjalne wsparcie ze strony Commerzbanku dla spółki zależnej mBanku może zostać przedłużone bezpośrednio lub przepływać przez mBank.

mBank Hipoteczny należy w 100% do mBanku (dawniej BRE Bank). Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.