Agrowill Group odnotowała 1,29 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 0,12 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,15 mln euro wobec 0,53 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,38 mln euro w IV kw. 2015 r. wobec 13,86 mln euro rok wcześniej.

W całym 2015 r. spółka miała 3,88 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 10,29 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 47,43 mln euro w porównaniu z 41,95 mln euro rok wcześniej.

Agrowill Group AB to jedna z największych na Litwie grup inwestujących w rolnictwo. Spółki należące do grupy zajmują się produkcją i sprzedażą płodów rolnych, kontrolując i użytkując 30 tys. hektarów gruntów rolnych na Litwie (własnych i dzierżawionych).