mBank S.A. posiadał negatywną perspektywę ratingu od 3 lutego br. 

W lutym S&P podał, że "zmiana perspektywy ratingu jest związana z dokonaną przez S&P oceną trendów w zakresie ryzyka ekonomicznego i branżowego w sektorze bankowym w Polsce, którą agencja zrewidowała ze stabilnej do negatywnej".

W opinii S&P, zdolność sektora bankowego w Polsce do absorpcji strat i odporność banków na wstrząsy może ulec pogorszeniu w ciągu najbliższych dwóch lat w związku z wprowadzeniem podatku bankowego, wzrostem kosztów regulacyjnych i kosztami związanymi z potencjalną konwersją kredytów walutowych. Agencja uznała, iż w takiej sytuacji zdolność do generowania dochodu przez mBank może nie skompensować potencjalnego osłabienia oceny zdolności wsparcia mBanku ze strony właściciela w przypadku obniżenia ratingu Commerzbanku.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.