Prime Car Management (PCM) odnotowało 38,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 62,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk brutto wyniósł 48,97 mln zł wobec 75,82 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 522,54 mln zł w 2015 r. wobec 552,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 31,05 mln zł wobec 57,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Prime Car Management jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. Spółka prowadzi działalność w zakresie leasingu pojazdów i zarządzania flotą. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.