Zysk operacyjny wyniósł 434,68 mln CZK wobec 442,83 mln CZK zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 156,73 mln CZK w 2015 r. wobec 6 275,39 mln CZK rok wcześniej.

Kofola CS została utworzona jako tzw. spółka uśpiona (nieprowadząca działalności operacyjnej, niezatrudniająca pracowników i nieposiadająca środków trwałych). Emitent był podmiotem w 100% zależnym od Kofola SA (spółki notowanej na GPW w Warszawie). W październiku 2015 r. w zamian za nowe akcje Kofola CS do emitenta zostały wniesione akcje Kofola SA, stanowiące 99,8% przejmowanej spółki. Emitent stał się podmiotem dominującym a głównym składnikiem jego majątku są udziały bezpośrednie i pośrednie w spółkach zależnych mających siedziby w Czechach, w Polsce, na Słowacji i w Słowenii, przypomniano w komunikacie.

Grupa jest wiodącym producentem napojów bezalkoholowych na rynku czeskim i słowackim oraz jednym z czołowych producentów i dystrybutorów napojów bezalkoholowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Poza swoimi tradycyjnymi rynkami: czeskim i słowackim, gdzie prowadzi działalność od swojego powstania, Grupa jest również obecna od 2005 r. na rynku polskim a od 2015 r. także na rynku słoweńskim.