Atende odnotowało 10,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Zysk netto Grupy wyniósł 10,3 mln zł i był o 24% wyższy niż rok wcześniej. Za tak istotną poprawę wyników odpowiada spółka nadrzędna. Łączna kontrybucja spółek zależnych była niższa niż rok wcześniej, co głównie wynika z poniesienia przez nie dodatkowych kosztów i obciążeń organizacyjnych ze względu na znaczący wysiłek prorozwojowy" - napisał zarząd w liście do akcjonariuszy.

Zysk operacyjny wyniósł 14,63 mln zł wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,05 mln zł w 2015 r. wobec 207,3 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 9,89 mln zł wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej.Atende (dawniej ATM Systemy Informatyczne) dostarcza rozwiązania teleinformatyczne dla firm i instytucji. Specjalizuje się w trzech dziedzinach: sieci i bezpieczeństwa teleinformatycznego, wysokowydajnych systemów obliczeniowych oraz infrastruktury teleinformatycznej, szczególnie dla centrów danych. Jest liderem na rynku systemów gwarantowanego zasilania.