Zysk operacyjny wyniósł 3,32 mln zł wobec 8,03 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,67 mln zł w 2015 r. wobec 39,69 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 0,9 mln zł wobec 8,62 mln zł straty rok wcześniej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

Reklama