BBI Development

Rada nadzorcza BBI Development powołała dotychczasowy zarząd z Michałem Skotnickim na czele na kolejną, XI kadencję, podała spółka. "Kadencja zarządu rozpocznie się z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015. Rada nadzorcza w wyniku podjętych uchwał powołała dotychczasowy skład zarządu: Michał Skotnicki - prezes zarządu, Rafał Szczepański - wiceprezes zarządu, Piotr Litwiński - członek zarządu, Krzysztof Tyszkiewicz- członek zarządu" – czytamy w komunikacie.

Paged

Paged rekomenduje przeznaczenie na dywidendę 31 mln zł, co da wypłatę w wysokości 2 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Astarta

Astarta Holding odnotowała 15,94 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 68,08 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Archicom

Space Investment Strzegomska 3 Spółka z o.o. - sp. k. - jednostka zależna Archicomu - zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości w północnej części Wrocławia, która pozwala na budowę ok. 550 mieszkań, podała spółka. "Zawarcie umowy przenoszącej własność nieruchomości planowane jest na lipiec 2016 r. Zakup nieruchomości sfinansowany zostanie m.in. z wpływów z emisji akcji serii E przeprowadzonej przez emitenta w marcu 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Kino Polska

Umowa Kino Polska TV (KPTV) i Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej "Piksel" dot. ZoomTV weszła w życie, wynika z komunikatu Kino Polska. >>>>

BOŚ Bank

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podejmą decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji 22,25-43,67 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 kwietnia, podała instytucja. >>>>

GPW

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 23 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. >>>>

Bloober Team

Bloober Team planuje premierę gry z gatunku cyberpunk horror pod tytułem ">observer_" planowana jest w drugiej połowie 2016 r., podała spółka. >>>>

Bloober Team zakłada, że bieżący rok dla dewelopera gier będzie znacznie lepszy od 2015 roku, poinformował prezes Piotr Babieno. Podtrzymał plan przejścia na GPW z NewConnect w II półroczu.>>>>

Mirbud

Wniosek o upadłość Mirbudu złożony przez Europejską Grupę Zakupową (EGZ) został oceniony jako bezzasadny przez zarząd i wspólników EGZ, podał Mirbud. Wniosek został wycofany przez składającego. >>>>

Magellan

Mediona - spółka zależna Banca Farmafactoring - ponownie przedłużyła zapisy na akcje Magellana w wezwaniu ogłoszonym 8 stycznia - tym razem do 4 maja - ze względu na fakt, że nie uzyskała ona zezwolenia Banku Włoch na nabycie spółki, podał Magellan. >>>>

Grupa Maspex Wadowice

Grupa Maspex Wadowice sfinalizowała transakcję zakupu 100% udziałów w spółce Rio Bucovina - producencie wody na rynku rumuńskim. Umowa dotyczy przejęcia trzech zakładów produkcyjnych w Vatra Dornei, Timisoara, Giurgiu oraz marki wód mineralnych Bucovina, do której należy 14% rynku wody w Rumunii, podała spółka. >>>>

Ronson

Ronson Development sprzedał sprzedał już połowę z 301 mieszkań dostępnych w inwestycji City Link, która zlokalizowana jest przy ulicy Wolskiej w Warszawie, poinformowała spółka. "Na ogromną popularność City Link składa się przede wszystkim znakomita lokalizacja inwestycji blisko centrum Warszawy i drugiej linii metra, jak również bogata oferta mieszkań dwupokojowych o bardzo atrakcyjnych rozkładach. Dzięki temu projekt ten stanowi ciekawą propozycję dla inwestorów i osób szukających dobrej lokaty kapitału. Widząc ogromny sukces i popularność inwestycji, już niedługo do sprzedaży trafi trzeci etap osiedla" - powiedział dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development Andrzej Gutowski.

Rafako

Rafako spodziewa się utrzymania przychodów i nieznacznie wyższej rentowności w 2016 r. w stosunku do ubiegłego roku, poinformował wiceprezes Jarosław Dusiło. Według niego, rok upłynie w spółce pod znakiem stabilnej marży i przychodów w projekcie Jaworzno oraz budowania portfela na kolejne lata. >>>>

IQ Partners, Triverna.pl

Fundusz Jeremie Seed Capital województwa Zachodniopomorskiego FIZ, zarządzany przez IQ Pomerania z grupy kapitałowej IQ Partners, zainwestował blisko 1 mln zł w portal turystyczny Triverna.pl, podała spółka. "Inwestycja funduszu pozwoli na szybszą ekspansję międzynarodową, zwiększenie bazy klientów oraz poszerzenie oferty" - czytamy w komunikacie. Transakcja oznacza drugą rundę inwestycyjną w Triverna.pl. Pierwszą zrealizował fundusz Xevin Investments w 2014 roku.

Quercus TFI

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie kwoty 29,79 mln zł z zysku za 2015 rok wynoszącego w sumie 30,49 mln zł na skup akcji własnych przy proponowanej cenie 9,50 zł za jedną akcję lub wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>

Raiffeisen TFI, Altus TFI

Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad Raiffeisen Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (SFIO), podał Urząd. Wniosek wpłynął 24 marca, sprawa jest w toku. "Planowana koncentracja polega na przejęciu przez Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kontroli nad Raiffeisen Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie w drodze przejęcia zarządzania w trybie, o jakim mowa w art. 238 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 r. nr 146 poz. 1546 ze zm.), tj. koncentracji w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" - czytamy w komunikacie.

EMF

Marek Ondrejka złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Empik Media & Fashion (EMF), podał Urząd. Wniosek wpłynął 17 marca, sprawa jest w toku. >>>>

i2 Development

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny i2 Development sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B, podała Komisja. Firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, podano w komunikacie. Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości to 30 marca br., poinformowała także Komisja. W lipcu ub.r. i2 Development zdecydował się na publiczną emisję akcji i wejście na rynek główny GPW. Swoje potrzeby szacował wtedy na kilkadziesiąt milionów złotych. Środki z emisji wrocławski deweloper zamierzał przeznaczyć na nowe projekty deweloperskie.

Newag

Newag zawarł z województwem małopolskim umowę na dostawę 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), w tym 4 w wersji pięcioczłonowej i 8 w wersji czteroczłonowej, wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres 5 lat od daty odbioru, za 226,96 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Best

Best I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (NSFIZ) zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę zakupu portfela wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 92,4 mln zł za cenę 23,96 mln zł, podała spółka. >>>>

BGŻ BNP Paribas, Sygma Bank

Akcjonariusze BGŻ BNP Paribas zdecydowali o połączeniu z Sygma Bankiem poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNP Paribas na zasadach określonych w planie połączenia, podał bank. >>>>