Konkursy o unijne dotacje zostaną powtórzone - taką decyzję podjął zarząd województwa dolnośląskiego, po zapoznaniu się z wynikami kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu. Ten urząd jest odpowiedzialny za dystrybucję unijnych dotacji w programie Kapitał Ludzkie. Jak informowała w połowie października GP, podczas dzielenie unijnych pieniędzy doszło do licznych nieprawidłowości.

- Kontrola wykazała, że w trakcie prac trzech komisji oceniających wnioski zostały naruszone procedur. Te posiedzienie zostaną powtórzone - mówi GP Marta Libner, rzecznik prasowy dolnośląskiego urzędu marszałkowskiego.

Jej słowa oznaczają, że nie zostanie powtórzony nabór wniosków, tylko ich ocena. Chodzi o trzy konkursy, które zostały rozstrzygnięte we wrześniu: na unijne dotacje w poddziałaniach 7.2.2, 9.1.1 oraz 9.1.2. W sumie powtórnej ocenie zostanie poddanych ponad 180 projektów. Z naszych informacji wynika, że zarząd województwa będziemy musiał także unieważnić także jedną już podpisaną z beneficjentem umowę o przyznaniu wsparcia z UE.

Zaistniała sytuacja to efekt, wielu nieprawidłowości, do których doszło w WUP w Wałbrzychu. Z reklacji beneficjnetów wynika, że jego działalność od wielu miesięcy budziła kontrowersję. Miało dojść do ustawiania konkursów, nepotyzmu przy rozdziale unijnych dotacji, wyciekanie tajnej dokumentacji konkursowej na zewnątrz, a samą ocenę projektów prowadziły osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji.

Te wszystkie oskarżenie potwierdziła kontrola, która została wszęta na polecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalengo przez urząd marszałkowski. Dość szybko okazało sie, że potwierdza ona informacje beneficjnetów, a sam raport końcowy jest dla WUP w Wałbrzychu druzgoczący. Według niego, łamana liczne wymogi dotyczące podziału unijnych środków.

- Choć do nas jeszcze raport z kontroli nie trafił, to zaleciślimy w rozmowach roboczych urzędowi marszałkowskiemu unieważnienie konkursów - mówi Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzenia Europejskiego Funduszu Społecznego w MRR.

Dodaje, że MRR zalecil urzędowi marszałkowskim sprawdzenie, czy do podobnych nieprawidłowości nie doszło w kolejnych 20 przeprowadzonych przez WUP w Wałbrzychu konkursach o unijne dotacje. Jeśli w którymś z nich zostaną one stwierdzone, to czeka go unieważnienie i powtórna ocena złożonych wniosków. Może to oznaczać konieczność rozwiązania większej liczby umów o przyznaniu dotacji niż w przypadków trzech powtarzanych konkursów.

Pisaliśmy o tym
Konkursy w Wałbrzychu mogą zostać powtórzone
GP 202/2008Autor: Mariusz Gawrychowski