Fortum ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od dziś do 8 kwietnia

Warszawa, 05.04.2016 (ISBnews) - Fortum Holding ogłosił przymusowy wykup akcji Grupy Duon od akcjonariuszy mniejszościowych, którzy posiadają jeszcze 6,65% walorów tej spółki. Cena wykupu wynosi 3,85 zł (tj. tyle samo, co w ogłoszonym w styczniu br. wezwaniu na akcje Duonu). Przymusowy wykup potrwa od 5 do 8 kwietnia."Fortum Holding żąda od akcjonariuszy mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w spółce Grupa Duon (przymusowy wykup). […] Przymusowy wykup dotyczy 7 966 201 akcji zwykłych na okaziciela Grupa Duon, o wartości nominalnej 1,00 zł każda" - czytamy w komunikacie. Akcje te stanowią 6,65% kapitału.Fortum Holding B.V. z siedzibą w Amsterdamie 7 marca 2016 roku przekroczył 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Grupy Duon, nabywając 111 892 261 akcji (stanowiących 93,35% kapitału zakładowego i dających prawo do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu).Wczoraj wiceprezes Fortum ds. relacji z klientami Matti Saario poinformował, że Fortum analizuje możliwości dalszego rozwoju po akwizycji Grupy Duon, a decyzję w sprawie dalszego notowania spółki na giełdzie podejmie w ciągu 3-4 miesięcy.Grupa Duon prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Od 2007 roku spółka notowana jest na GPW.(ISBnews)