Strata netto Hutmen wyniosła 2,59 mln zł w 2015 r. wobec zysku rok wcześniejWarszawa, 18.04.2016 (ISBnews) - Hutmen odnotował 2,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 21,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej oraz na udziały niekontrolujące) wyniósł 0,82 mln zł w 2015 r wobec 28,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 16,78 mln zł wobec 30,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 070,53 mln zł w 2015 r. wobec 988,66 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2015 r. wyniosła 10,69 mln zł wobec 5,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych. Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.

(ISBnews)