Komisja nie otrzymała bowiem potwierdzenia, że Kasa Krajowa przekazała SKOK Jowisz środki finansowe w wysokości usuwającej stan niewypłacalności tej kasy, podała KNF. 

"W związku ze stanem finansowym SKOK Jowisz ujawnionym przez zarządcę komisaryczną, w tym brakiem perspektyw restrukturyzacji wobec braku dodatkowej pomocy finansowej ze strony Kasy Krajowej i brakiem zgody banków na przejęcie SKOK Jowisz, jedynym rozwiązaniem wynikającym z przepisów prawa jest zawieszenie działalności SKOK Jowisz i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy, co stanowi formalną przesłankę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)"- czytamy w komunikacie KNF.

Zgodnie z ustawą o BFG, gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

Wcześniej dziś KNF podała, że jednogłośną decyzją zawiesiła z dniem 22 kwietnia 2016 r. działalność SKOK Jowisz. Na koniec marca 2016 r. depozyty członkowskie zgromadzone przez 15,7 tys. członków SKOK Jowisz wynosiły 82,5 mln zł, podano wówczas.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 000 euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK. W przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębny limit środków gwarantowanych.