Herkules chce przeznaczać min. 40% jednostkowego zysku na dywidendęWarszawa, 25.04.2016 (ISBnews) - Herkules przyjął politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, podała spółka.

"Zarząd Herkules S.A. mając na uwadze osiągane przez spółkę wyniki finansowe oraz zważywszy na istotność zapewnienia równowagi pomiędzy wypłacaną kwotą dywidend, a możliwościami efektywnego inwestowania przyjmuje do stosowania niniejszą politykę dywidendową.

1. Zarząd Herkules S.A. będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 40% jednostkowego zysku netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym.
2. Przy rekomendacji podziału wypracowanego zysku zarząd Herkules S.A. szczególnie będzie brał pod uwagę:
- aktualną oraz przewidywaną sytuacji finansową spółki ,
- przewidywane potrzeby kapitałowe (akwizycje) oraz inwestycyjne,
- bezpieczny poziom zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. W 2015 r. spółka miała 155,7 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)