Resort finansów podkreślił, że kwota ta obejmuje sprzedaż, wykup i obsługę obligacji hurtowych i bonów skarbowych. "Miesięczne plany finansowania ustalane są w oparciu o warunki rynkowe i konsultacje z inwestorami, z tego powodu brak szczegółowych danych dot. przepływów do budżetu w kolejnych miesiącach" - czytamy w komunikacie.

"W maju br. przepływy środków z tytułu wykupu i płatności odsetkowych od SPW nie występują" - czytamy dalej.

Resort przypomniał, że zaawansowanie finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na koniec kwietnia br. wyniosło ok. 62%.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec kwietnia zgromadzono środki w wysokości 38,8 mld zł, z czego w depozytach terminowych 29,8 mld zł oraz w depozytach typu O/N 9 mld zł" - napisano także w komunikacie.

"Do wykupu w 2016 r. pozostaje dług o wartości nominalnej 48 mld zł, w tym:
*obligacje hurtowe: 36 mld zł,
*obligacje detaliczne: 2,4 mld zł,
*bony skarbowe: 6,5 mld zł,
*obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 3 mld zł" - podał też resort.Na koniec kwietnia 2016 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 546,3 mld zł wobec 513,4 mld zł na koniec 2015 r.

Na koniec kwietnia 2016 r. średnia zapadalność długu krajowego wzrosła do 4,37 (4,27 na koniec 2015 r.), a długu ogółem wzrosła do 5,41 (5,22 na koniec 2015 r.), podano także w materiale.

W marcu 2016 r. udział inwestorów zagranicznych w krajowym rynku obligacji wzrósł o 3,6 mld zł, a wielkość ich portfela osiągnęła wartość 190,1 mld zł, co stanowiło 35,4% zadłużenia w rynkowych obligacjach skarbowych ogółem (35,3% w poprzednim miesiącu). Udział banków centralnych i instytucji publicznych, według stanu na koniec marca 2016 r. wyniósł 25,2%" - poinformował także resort.

>>> Czytaj też: W co najchętniej inwestują Polacy? Zobacz wyniki badania IZFiA