Akcjonariusze Impela zdecydują o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego w 2015 roku w wysokości 21,31 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki przeznacza w całości zysk netto osiągnięty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku w wysokości 21 314 322,52 zł na kapitał rezerwowy" – czytamy w projekcie uchwały.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 21,31 mln zł wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. Spółka jest notowana na GPW od 2003 r.

(ISBnews)