Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - InPost zdecydował o przeprowadzeniu restrukturyzacji działalności w zakresie obsługi przesyłek listowych, która zakłada m.in. wypowiedzenie nierentownych umów i ograniczenie obszaru działania do głównych miast w Polsce, podała spółka. Efektem ma być pozytywna EBITDA segmentu listowego na poziomie miesięcznym po II kwartale b.r.
"Proces weryfikacji modelu tej działalności został zainicjowany na podstawie wyników osiągniętych przez segment listowy w okresie styczeń-kwiecień b.r., które były pod wpływem silnego spadku wolumenu przesyłek listowych oraz presji cenowej, przy ograniczonej możliwości dostosowania w krótkim okresie kosztów operacyjnych obsługi tych przesyłek. Optymalizacja modelu dystrybucyjnego przesyłek listowych zrealizowana w marcu br. w następstwie zakończenia obsługi kontraktu dla sądów [...], w wyniku której zredukowano liczbę oddziałów o ok. 45%, a zasoby ludzkie o ok. 40%, nie przyniosła oszczędności wystarczających do utrzymania rentowności segmentu listowego" - czytamy w komunikacie.
Dlatego też zarząd zdecydował się na podjęcie następujących działań restrukturyzacyjnych:
1. Wypowiedzenie nierentownych umów na obsługę przesyłek listowych, o najniższych stawkach jednostkowych.
2. Dalszą redukcję kosztów centralnych.
3. Ograniczenie obszaru działania do głównych miast w Polsce, co szacunkowo zmniejszy obsługiwane wolumeny listów o ok. 30%, a których obsługa generuje ok. 50% bezpośrednich kosztów dystrybucji.
4. Renegocjację obowiązujących umów z perspektywy obsługiwanych wolumenów korespondencji i ich cen.
5. Przeniesienie do infrastruktury kurierskiej obsługi listów poleconych dla sektora e-commerce doręczanych na terenach poza aglomeracyjnych, co stanowi ok. 30% ich wolumenu.
6. Budowanie księgi popytu na usługi listowe świadczone przez InPost S.A. na rok 2017, wylicza spółka.

"Po zakończeniu tego procesu zostaną podjęte dalsze decyzje co do działalności listowej oraz wielkości obszaru obsługi. Spodziewane efekty ww. działań to osiągnięcie po drugim kwartale b.r. pozytywnego wyniku EBITDA (tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) segmentu listowego na poziomie miesięcznym, w porównaniu z szacowaną miesięczną stratą na poziomie EBITDA w wysokości ok. 2,5 mln zł w przypadku nie podjęcia restrukturyzacji" - czytamy dalej.

Powyższa decyzja wymaga zatwierdzenia przez radę nadzorczą, jako że stanowi element planów strategicznych, a w związku z tym zostanie w najbliższym czasie przedstawiona radzie celem jej akceptacji, podsumowano.
Grupa kapitałowa Integer.pl to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należą największa prywatna poczta - Inpost, niezależny operator finansowo-ubezpieczeniowy - Inpost Finanse oraz Paczkomaty Inpost. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)