Colian Holding odnotował 14,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 15,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 18,03 mln zł wobec 21,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,79 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 222,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 65,6 mln zł wobec 1,24 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Colian S.A. osiągnęła pozycję jednego z największych producentów na polskim rynku słodyczy, dzięki akwizycjom i rozbudowie portfolio marek. Zdobyła również silną pozycję na rynku przypraw oraz napojów. Spółka jest notowana na GPW od 1995 r.

(ISBnews)