Strata operacyjna wyniosła 34 tys. zł wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,3 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 9,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,78 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.).

(ISBnews)