Zysk operacyjny wyniósł 4,96 mln zł wobec 88 tys. zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,42 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 123,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 4,47 mln zł wobec 0,23 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM S.A. jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)