„Rezultaty pierwszego kwartału 2016 są zapowiedzą obiecujących wyników całego 2016. Najszybciej można to zaobserwować na rynku SME, gdzie proces sprzedaży jest relatywnie krótszy. Na tym właśnie rynku w I kwartale 2016 nastąpił znaczący wzrost sprzedaży mierzony wartością podpisanych kontraktów, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów w kolejnych kwartałach. Będziemy chcieli być także bardziej obecni na rynku zamówień publicznych" – powiedział Biernacki, cytowany w komunikacie.

Marża ze sprzedaży wyniosła w minionym kwartale 17,4 mln zł (+5% r/r), zysk EBITDA 9,3 mln zł, zysk operacyjny 3,7 mln zł (+19% r/r), a zysk netto 2,9 mln zł (+16% r/r, najwyższy wynik od II kwartału 2014 roku), podano w informacji.

„Ważna w kontekście analizy wypracowanych wyników jest poprawa rentowności sprzedaży w podstawowych segmentach o 0,5 p.p. kwartał-do-kwartału oraz o 1 p.p. rok-do-roku – to zasługa zarówno rosnącej rentowności Segmentu Usług Centrów Danych, jak i ustabilizowania rentowności w Segmencie Usług Telekomunikacyjnych. Wyniki ATM oparte są na stałym, abonamentowym strumieniu przychodów (abonamenty stanowią ponad 98% całkowitych przychodów z podstawowych segmentów)" – czytamy w komunikacie.

W kluczowym dla firmy Segmencie Usług Centrów Danych w dalszym ciągu notowana jest dwucyfrowa dynamika wzrostu – przychody wzrosły o 13% r/r, marża ze sprzedaży o 20% r/r, a zysk EBITDA o 21% r/r (segment ten odpowiada już za ok. 65% całkowitego zysku EBITDA spółki). Przyrost zajętej przez klientów powierzchni kolokacyjnej w centrach danych ATM wyniósł 11% r/r, podano również.

W Segmencie Usług Telekomunikacyjnych spółka utrzymuje sprzedaż na zbliżonym poziomie. Pomimo utrzymującej się okołorynkowej tendencji związanej ze spadkami rentowności tego obszaru, spółka zachowała marże ze sprzedaży podobne do tych z IV kwartału 2015, zaznaczono w informacji.

ATM obsługuje największe banki i telekomy, dysponuje siecią światłowodową o długości ponad 15 tys. km i posiada kilka obiektów data center. Od 2004 r. spółka jest notowana na GPW.

(ISBnews)