Jak podał w poniedziałek Kopex, jego większościowy akcjonariusz Krzysztof Jędrzejewski w miniony piątek zdecydował o sprzedaży 23 proc. akcji spółki firmie TDJ, która stała się tym samym posiadaczem pakietu jednej trzeciej akcji Kopeksu.

„Podpisanie niniejszej umowy oznacza moją ostateczną decyzję w zakresie wyboru inwestora strategicznego dla Kopeksu. Jest to decyzja stanowiąca poważny krok w kierunku stworzenia silnego producenta maszyn górniczych zdolnego do stawienia czoła konkurencji na najbardziej wymagających rynkach światowych" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Jędrzejewski.

Transakcja dotycząca pozostałej części pakietu akcji Jędrzejewskiego może zostać dokonana dopiero pod warunkiem uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z wnioskiem o wyrażenie takiej zgody wystąpiła 21 kwietnia spółka zależna TDJ, akcjonariusza dominującego w spółce Famur.

Od 11 maja pełniącym obowiązki prezesa grupy Kopex jest Dariusz Pietyszuk, członek rady nadzorczej spółki. Poprzedni prezes i dwaj członkowie zarządu przeżywającej trudności finansowe firmy zostali wówczas odwołani ze stanowisk. Powodem zmian - jak podano - była "patowa sytuacja" dotycząca przyszłości Kopeksu.

W marcu tego roku zarządy konkurujących ze sobą giełdowych spółek: Kopex i Famur poinformowały o zamiarze konsolidacji. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego.

Procedury dotyczące potencjalnego połączenia są w toku. Warunkami wejścia w życie umowy są m.in. uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozytywne wyniki badania sytuacji Kopeksu (due diligence) oraz restrukturyzacja finansowania grupy kapitałowej Kopex.

W kwietniu właściciel Famuru, spółka TDJ, złożyła wniosek do UOKiK o wyrażenie zgody na przejęcie kontroli nad Kopeksem. To kolejny etap działań zmierzających do konsolidacji największych grup zaplecza górniczego.

Kopex jest w okresie restrukturyzacji. W kwietniu spółki z grupy kapitałowej Kopeksu ogłosiły zamiar redukcji zatrudnienia. 25 maja rozpoczną się zwolnienia grupowe w spółce Kopex Machinery - pracę straci 305 osób, wobec 340 pierwotnie przewidzianych do zwolnienia. 285 odejdzie z fabryki Kopex Machinery w Zabrzu, a 20 z zakładu w Rybniku. Podczas konsultacji w ramach procedury zwolnień grupowych związkom zawodowym udało się przekonać zarząd do ograniczenia liczby zwalnianych o ok. 10 proc. W zamian zgodzili się na zawieszenie do końca 2016 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W kwietniu Kopex zaktualizował swoje sprawozdania finansowe za ub. rok, uwzględniając dodatkowe odpisy – największy z nich to ok. 916,2 mln zł, stanowiący dodatkową utratę wartości firmy. Inny odpis (na ok. 74,5 mln zł) dotyczy m.in. należności od spółek zależnych. Po tych zmianach łączna wartość odpisów aktualizujących wartości aktywów bilansowych za ub. rok wyniesie ponad 1,4 mld zł, z czego ponad 1,2 mld zł to odpis z tytułu utraty wartości firmy.

Od lutego, kiedy banki ograniczyły finansowanie Kopeksu, spółka prowadzi rozmowy z ich przedstawicielami na temat restrukturyzacji zadłużenia. Niezależnie firma, we współpracy z firmami doradczymi, przygotowuje i wprowadza „szeroko zakrojony i głęboki program restrukturyzacji operacyjnej, majątkowej i finansowej”. Wśród jego elementów są m.in. redukcja majątku, restrukturyzacja zatrudnienia i poprawa efektywności operacyjnej we wszystkich obszarach działalności. Restrukturyzacja następuje niezależnie od procesu sprzedaży akcji spółki przez głównego właściciela.

Grupa Kopex jest producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Oferuje również specjalistyczne usługi dla górnictwa, w tym drążenie szybów i chodników poziomych oraz realizację budowy kopalń pod klucz. W swojej strukturze ma firmy dostarczające specjalistyczne urządzenia elektryczne oraz systemy przeciwwybuchowe stosowane w górnictwie. Obsługuje inwestycje w przemyśle wydobywczym w Polsce i Europie oraz na największych rynkach górniczych świata: Rosji, Chinach, Argentyny, Australii i RPA. (PAP)