"Sprawowanie funkcji prezesa zarządu w latach 2016-2019 kontynuowane będzie przez pana Andrzeja Szostaka, powołanego na to stanowisko w dniu 13 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

RN prowadziła proces rekrutacji na stanowisko prezesa po rezygnacji Andrzeja Szostaka. Proces zakończył się 30 czerwca br.

"W ramach procesu rekrutacyjnego rada nadzorcza zapoznała się z wizją pracy wybranych, bardzo dobrych kandydatów. Ponadto zwróciła się ponownie do pana Andrzeja Szostaka o przedstawienie jego propozycji działań dla zarządu na lata 2016-2019. Przedstawiony przez pana Andrzeja Szostaka plan pracy zarządu Apator SA został przyjęty przez radę nadzorczą, ponieważ zapewnia realizację strategii i dalszy rozwój grupy Apator" - czytamy dalej.

W połowie czerwca rada nadzorcza powołała zarząd Apatora z Andrzejem Szostakiem jako prezesem do czasu zakończenia procesu rekrutacji nowego prezesa,

Apator informował w lutym, że Andrzej Szostak złożył pisemne oświadczenie o rezygnacji z kandydowania do zarządu Apator SA na następną kadencję.

Andrzej Szostak jest prezesem Apatora od 2013 roku.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)