Zdaniem analityków agencji kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, mają niewielkie powiązania z turystyką oraz bezpośrednimi inwestycjami na Wyspach Brytyjskich.

W tej grupie Słowacja, Czechy oraz Węgry mają największą ekspozycję na handel ze Zjednoczonym Królestwem, ale i tak stanowi on mniej niż 5 proc. ich PKB.

"Bułgaria i Polska mają minimalne powiązania ze zmianami w brytyjskich inwestycjach bezpośrednich oraz turystyce" - dodano.

Moody's nie spodziewa się znaczącej zmiany w nastawieniu inwestorów do Europy Środkowo-Wschodniej w obliczu Brexitu.

"W krótkim terminie zmienność na rynkach finansowych wywołana przez niepewność wpłynie prawdopodobnie na waluty krajów EŚW, ale będzie to wpływ krótkotrwały" - czytamy.

Dodano, że w średnim terminie, zdaniem Moody's, inwestorzy skupią się raczej na silnych fundamentach gospodarczych regionu.

Agencja zwróciła jednocześnie uwagę, że chociaż ryzyko dalszego podziału w ramach Unii jest niewielkie, to Brexit może wesprzeć wszelkie ruchy antyunijne.

W raporcie podano również, że ostatnia stabilizacja poziomów długu w EŚW obniża ryzyko pogorszenia sytuacji budżetowej, która ciążyłaby na ocenach kredytowych.

>>> Czytaj też: Kolejna gospodarcza bomba tyka we Włoszech. Tak rodzi się nowy kryzys?