Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) i PKP PLK podpisały umowy na realizację dwóch projektów kolejowych o łącznej wartości ponad 4,6 mld zł, podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Umowy przewidują realizację następujących projektów:

- Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I. Wartość całkowita: 4 256 319 918,55 zł, dofinansowanie UE: 2 920 568 210,00 zł

Modernizacja linii kolejowej nr 7 na odcinku Otwock - Lublin to kluczowa inwestycja realizowana na terenie województw mazowieckiego i lubelskiego. W ramach prac PKP PLK zmodernizuje 150 km linii kolejowej (w tym dobuduje drugi tor na odcinku Otwock-Pilawa), sieć trakcyjną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz wymieni rozjazdy, dzięki czemu wzrośnie szybkość, standard i bezpieczeństwo podróży. Pracami remontowymi zostanie objęty również ponad 50-kilometrowy odcinek linii objazdowej nr 30 na trasie Łuków – Parczew. W ramach projektu zostanie także przygotowana dokumentacja projektowa dla odcinka Warszawa Wschodnia – Otwock.

- Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki. Wartość całkowita: 348 171 883,57 zł, dofinansowanie UE: 187 774 576,45 zł.

Budowa łącznicy kolejowej pomiędzy Zabłociem a Krzemionkami to strategiczna inwestycja PKP PLK na terenie Krakowa i ważny element systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Budowana łącznica kolejowa umożliwi uruchomienie szybkiego i bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Kraków Główny – Skawina i dalej do Oświęcimia oraz Zakopanego. Dzięki realizacji projektu nie będzie konieczności zmiany kierunku jazdy na stacji Kraków Płaszów. Czas podróży z Krakowa do Zakopanego skróci się o ok. 15 minut.

Inwestycje otrzymały wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach osi priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, podano także.

(ISBnews)