Umowa nabycia udziałów zostanie podpisana do 31 sierpnia 2016 r., pod warunkiem m.in. pozytywnego dla OEX wyniku badania due diligence - tj. audytu prawnego, finansowego i operacyjnego przeprowadzonego przez spółkę lub na jej zlecenie.

"Część ceny sprzedaży w wysokości 300 tys. zł zatrzymana zostanie przez OEX na zabezpieczenie wynikających z przyrzeczonej umowy sprzedaży ewentualnych roszczeń względem sprzedających. Kwota zatrzymania zostanie zapłacona sprzedającym w najbliższym dniu roboczym przypadającym po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, o ile przed tą datą nie zostanie ona zaliczona na zaspokojenie roszczeń" - czytamy w komunikacie.

Po zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży, sprzedający zobowiązani będą przez okres 5 lat od daty jej zawarcia do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej w jakiejkolwiek formie, a także nie będą świadczyć usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w zakresie dotyczącym tej działalności, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody OEX, podano również.

Grupa OEX (wcześniej Grupa Tell) to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).

(ISBnews)