"W wyniku netto widoczny jest pozytywny wpływ niskiej efektywnej stawki podatkowej, związanej z rozliczeniem poniesionych wcześniej strat w Niemczech oraz ulgą podatkową związaną z uruchomieniem zakładu w Polsce. Łącznie ten pozytywny efekt w II kwartale wyniósł 4,5 mln euro" - wyjaśnił dyrektor finansowy Karsten Obenaus, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,9 mln euro w II kw. 2016 r. wobec 112,1 mln euro rok wcześniej.

"W wynikach II kwartału widoczne są koszty uruchomienia naszego nowego zakładu w Stalowej Woli. Ale łącznie koszty operacyjnie wzrosły nieznacznie, dzięki bardzo pozytywnemu wpływowi niższych kosztów rynkowych aluminium w tym kwartale. W konsekwencji koszty materiałowe w całym półroczu spadły o 11% rok do roku, co z kolei wpłynęło na wzrost zysku EBITDA do poziomu 36,2 mln euro, co oznacza wynik o 30% wyższy niż zanotowany rok wcześniej" - podsumował dyrektor.

W I poł. 2016 r. spółka miała 29,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 19,3 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 223 mln euro w porównaniu z 217 mln euro rok wcześniej.

"Na poziom przychodów wpływ miały przede wszystkim: zwiększenie sprzedaży felg w sztukach, lepszy miks produktowy, a także cokwartalne dostosowanie cen felg w oparciu o ceny aluminium, które były niższe niż rok temu" - czytamy w komunikacie.

Zysk EBIT w I poł. 2016 r. wyniósł 28,4 mln euro wobec 20,5 mln euro zysku rok wcześniej, zaś EBITDA - odpowiednio: 36,2 mln euro wobec 27,8 mln euro.

Uniwheels AG jest jednym z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM - Original Equipment Manufacturer) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)