Zysk operacyjny wyniósł 1,06 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,06 mln zł w III kw. 2015/2016 wobec 103,83 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 spółka miała 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 330,36 mln zł w porównaniu z 333,55 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 20,9 mln zł (+9,5% r/r).

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. r. fin. 2015/2016 wyniosła 1,03 mln zł wobec 6,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2015) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 429,3 mln zł.

(ISBnews)