„Widać już, że realizowany jest drugi cel programu, czyli ograniczenie skali ubóstwa rodzin. Zwiększenie dzietności, cel pierwszy, będziemy obserwować za pewien czas, jesteśmy o tym przekonani” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W Lubelskiem do 1 lipca złożono ponad 160 tys. wniosków o świadczenia z programu „Rodzina 500 plus”. 93 proc. z nich zostało już rozpatrzonych. Programem objętych zostało przeszło 230 tys. dzieci z blisko 140 tys. rodzin. Do 26 sierpnia urząd wojewódzki przekazał na wypłatę świadczeń 581,6 mln zł – podał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

„To są takie wypłaty – gdyby przeliczyć - jakby w województwie przybyło 58 tys. miejsc pracy, z wynagrodzeniami 2 tys. zł miesięcznie. To ogromny zastrzyk pieniędzy dla najbardziej potrzebujących” – powiedział Gmitruczuk.

Tylko około 4,5 tys. wniosków o przyznanie świadczeń rozpatrzonych zostało odmownie, najczęściej w związku z przekroczeniem progu dochodowego na pierwsze dziecko w rodzinie. W przypadku 38 rodzin świadczenie wypłacane jest w bonach, bądź ma formę opłacania rachunków za wydatki, albo też wydawanie przyznanych pieniędzy kontroluje asystent rodziny z placówki opieki społecznej.

Marzena Jóźwiak, matka siedmiorga dzieci, powiedziała, że dostaje pieniądze z programu na trójkę najmłodszych. „Pieniądze z programu rozwiązały problem wyprawki szkolnej dla dzieci. Dotychczas wrzesień był dla naszej rodziny najgorszym miesiącem. Zawsze pożyczałam, żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy do szkoły dzieciom, a potem nieraz przez pół roku musiałam oddawać. To dla mnie cudowna sytuacja, że ten wrzesień już jest spokojny” – powiedziała kobieta.

Marek Wilczewski, ojciec czwórki dzieci w wieku szkolnym, podkreślił, że teraz może spokojnie planować rodzinny budżet. „Dzieci mogły pojechać na kolonie i obozy harcerskie, i my z żoną na odpoczynek. Takie rzeczy jak wyjście z rodziną do kina czy na basen nie muszą być planowane z wyprzedzeniem, możemy spokojnie sobie na to pozwolić” – powiedział.

W ramach działającego od 1 kwietnia programu „Rodzina 500 plus”, świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje, niezależnie od dochodu, na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Rodziny o niskich dochodach, przy spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego), otrzymują wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka. (PAP)