Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - Empik Media & Fashion (EMF) odnotował 319,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 112,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata netto z działalności kontynuowanej przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła w I poł. br. 90,36 mln zł wobec 62,93 mln straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 32,98 mln zł wobec 19,94 mln zł straty rok wcześniej.

"W zakresie działalności kontynuowanej, Grupa odnotowała zysk na poziomie EBITDA w wysokości 0,7 mln zł (w analogicznym okresie ubiegłego roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 13,2 mln zł). Spadek zysku na poziomie EBITDA jest spowodowany przez restrukturyzację segmentu wydawnictw oraz wydzielenie od 1 lipca 2015 r. sklepu internetowego Smyk.com do osobnej spółki, prezentowanej w ramach działalności zaniechanej Grupy Smyk" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 574,9 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 563,9 mln zł rok wcześniej. "Zmiana ta tłumaczy się głównie nowo otwartymi punktami sprzedaży w ramach działalności kontynuowanej oraz pozytywnymi wskaźnikami sprzedaży LFL" - czytamy dalej.

Marża brutto wyniosła 36% i jest niższa o 3% w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego Spadek wynikał głównie z słabszych wyników wydawnictw które wchodzą w skład segmentu Empik, podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2016 r. wyniosła 142,28 mln zł wobec 146,82 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kwartale 2016 r. Grupa EM&F zawarła umowy sprzedaży udziałów spółek z Grupy Smyk (z dniem 24 maja 2016 r.), z Grupy Optimum (z dniem 30 czerwca 2016 r.) oraz podmiotu Gandalf Sp. z o.o. (z dniem 24 czerwca 2016 r.). Aktywa oraz zobowiązania Grupy Smyk, Grupy Optimum oraz Gandalf Sp. z o.o. zostały zdekonsolidowane w ramach rozliczenia transakcji sprzedaży, zaznaczono także w raporcie.

Na początku sierpnia br. akcjonariusze EMF zdecydowali o wycofaniu spółki z obrotu na GPW

Grupa Empik Media & Fashion jest dystrybutorem produktów z kategorii media, rozrywka, lifestyle, artykuły dziecięce, odzież, obuwie, kosmetyki. Grupę tworzą spółki o profilu operacyjno-handlowym oraz Empik Media & Fashion jako spółka holdingowa.

(ISBnews)