"Zmiana harmonogramu płatności, o której mowa powyżej i jego ewentualna realizacja przez odbiorcę będzie miała istotny wpływ na sprawozdania finansowe Sygnity oraz grupy kapitałowej emitenta za rok obrotowy, który rozpoczął się 1 października 2015 roku i zakończy się 30 września 2016 roku, w szczególności w zakresie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej oraz stanu środków pieniężnych" - czytamy w komunikacie.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2015) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 429,3 mln zł.

(ISBnews)