Zysk netto ogółem z działalności kontynuowanej wyniósł 6,97 mln zł wobec 7,26 mln zł w I półroczu 2015 r.

Zysk operacyjny wyniósł 18,24 mln zł wobec 13,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 285,49 mln zł w I poł. 2016 r. wobec 233,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2016 r. wyniósł 12,67 mln zł wobec 11,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 462,9 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)