IMC

Industrial Milk Company (IMC) wstępnie prognozuje 122 mln USD przychodów i 55 mln USD EBITDA w 2016 r., podała spółka. >>>>

Murapol

Murapol zawarł przedwstępną umowę zakupu od trzech osób fizycznych nieruchomości w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej o powierzchni 1,55 ha za 6,25 mln zł netto, pod budowę inwestycji na ok. 230 mieszkań, podała spółka. >>>>

Polnord

Reklama

Spółki z grupy kapitałowej Polnord zawarły z Korporacją Budowlaną Dom (KB Dom) aneksy do umów na realizację projektów mieszkaniowych. Na ich mocy zmianie uległa formuła realizacji umów z inwestora zastępczego na generalnego wykonawcę, a tym samym ograniczone zostały kwoty wynagrodzeń KB Dom. Modyfikacja dotychczasowej organizacji procesu inwestycyjnego skutkowała zmniejszeniem łącznej wartości umów do ok. 111,8 mln zł z 112,7 mln zł, podał Polnord. >>>>

Seco/Warwick

Seco/Warwick odnotowało 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 8,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vantage Development

Vantage Development może zaoferować do sprzedaży budynki Epsilon i Zita zrealizowane w ramach kompleksu Promenady Bussines Park we Wrocławiu na początku przyszłego roku, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Pawlukowicz. W pierwszej kolejności spółka chce jednak zwiększyć stopień komercjalizacji Zity, dla której ostatnich etapów otrzymała właśnie pozwolenie na użytkowanie. >>>>

Vantage Development zamierza wprowadzić do sprzedaży 669 mieszkań w II połowie br., dzięki czemu – przy założonym poziomie sprzedaży – jego oferta powiększy się do ok. 800 lokali na koniec roku wobec 376 rok wcześniej, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Pawlukowicz. >>>>

Vantage Development nie wyklucza, że jeszcze w tym roku przeprowadzi emisję obligacji o wartości 20-25 mln zł, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Pawlukowicz. >>>>

Vantage Development zamierza wydać na grunty w tym roku jeszcze ok. 20-25 mln zł, nie licząc 17 mln zł na pozostałą część płatności w zakupie działki przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Pawlukowicz. >>>>

PZ Cormay

PZ Cormay chce w I kwartale przyszłego roku złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt związany z emisją akcji serii L dla akcjonariuszy Orhpée, zaś w II kw. 2017 r. - zaoferować te papiery udziałowcom swojej spółki zależnej, poinformował prezes PZ Cormay Janusz Płocica. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 13,8 mln zł w sierpniu br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za sierpień 2015 r. wyniosły 14,1 mln zł. >>>>

Reino Dywidenda Plus

Cena maksymalna w ofercie Reino Dywidenda Plus została ustalona na 100 zł za walor, podała spółka. Dziś, zgodnie z opublikowanym wcześniej harmonogramem, rozpoczyna się budowa księgi popytu na akcje. >>>>

Ursus

Łączna kwota płatności otrzymanych przez Ursus od Ethiopian Sugar Corporation (ESC) wzrosła do 32,98 mln USD, podała spółka. >>>>

Labo Print

Labo Print podpisał list intencyjny i rozpoczął negocjacje dotyczące nabycia wybranych aktywów zakładu produkcyjnego prowadzącego działalność w zakresie druku cyfrowego wielkoformatowego, zlokalizowanego w woj. zachodniopomorskim, podała spółka. Ostateczne warunki transakcji winny zostać uzgodnione nie później niż do końca października. >>>>

Amica

Amica rozpoczęła realizację magazynu wysokiego składowania dla dużego sprzętu AGD na blisko 6,5 tys. m2 powierzchni, podała spółka. >>>>

PHN, Enea

Polski Holding Nieruchomości (PHN) i Enea nawiązały współpracę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej przez Eneę do nieruchomości wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PHN, podała spółka. >>>>