"W ramach programu emisji obligacji emitent wyemituje obligacje o wartości nominalnej nie wyższej niż łącznie 35 000 000 zł, przy czym termin wykupu takich obligacji nie przekroczy 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała także, że przyjęła program w związku z rozwojem działalności i potrzebą zapewnienia na ten cel środków obrotowych.

Obligacji będą emitowane w kilku seriach, począwszy od serii M, jako obligacje zwykłe na okaziciela, nieposiadające postaci dokumentu. Poszczególne serie obligacji mogą być zabezpieczone albo niezabezpieczone, podano także.

Działalność Onico skupia się na sprzedaży oleju napędowego, biodiesla oraz gazu LPG. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)