Według komunikatu, żądanie zawieszenia Topmedical, B3System, Hawe odbywa się w związku z nieopublikowaniem w terminie raportu półrocznego za 2016 r. Żądanie zawieszenia Interbud Lublin w związku z przekazaniem raportu półrocznego za 2016 r. niespełniającego wymogów przewidzianych prawem. Żądanie zawieszenia Budopol Wrocław z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2015 r.

"Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy" - przypomniano w komunikacie.

(ISBnews)