Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) inwestuje 20 mln euro w listy zastawne, emitowane przez PKO Bank Hipoteczny (PKO BH), podał EBOR. Jest to pierwsza emisja polskich listów zastawnych, denominowanych w euro o stałym oprocentowaniu, podano również."Rozwijanie i wzmacnianie polskiego rynku kapitałowego pozostaje kluczowym priorytetem dla EBOR" - powiedziała dyrektor odpowiedzialna za banki i instytucje finansowe UE Lucyna Stańczak-Wuczyńska, cytowana w komunikacie.

Listy zabezpieczone są złotowymi kredytami mieszkaniowymi, którym Moody's nadał długoterminowy rating Aa3, podano również..

"Udział EBOR w debiutanckiej emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego denominowanych w euro i zabezpieczonych wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi jest najlepszym dowodem zaufania do grupy PKO BBP, do znowelizowanej ustawy o listach zastawnych, ale także potwierdzeniem wiary w siłę polskiej gospodarki i jej długoterminową stabilność" - powiedział prezes PKO BH Rafał Kozłowski, również cytowany w komunikacie.PKO Bank Hipoteczny podał dziś, że wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 5 lat i 8 miesięcy ze stałym oprocentowaniem w wysokości 0,178%. W procesie budowy księgi popytu ponad 90 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ok. 1,5 mld euro, podano także. Listy zastawne zostaną wyemitowane 24 października br.

PKO BH jest jednym z trzech banków hipotecznych działających w Polsce, specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. PKO BH, który rozpoczął działalność w dniu 1 kwietnia 2015 roku, jest spółką zależną PKO Banku Polskiego największego banku komercyjnego w kraju.

EBOR to międzynarodowa instytucja finansowa, której udziałowcami jest 65 krajów, UE oraz EIB. Bank aktywnie wspiera rozwój gospodarki rynkowej, promuje rozwój prywatnych inicjatyw oraz przedsiębiorczości w ponad 30 krajach od Maroko po Mongolię, od Estonii po Egipt.

(ISBnews)