Macrologic odnotowało 0,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,08 mln zł wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,02 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 12,53 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 3,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,09 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 38,5 mln zł w porównaniu z 38,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,83 mln zł wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Macrologic jest dostawcą systemów ERP dla małych i średnich firm. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.

(ISBnews)