"Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa ES-System osiągnęła następujące skonsolidowane wyniki finansowe:
- przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 128 mln zł, tj. 3,5% spadku r/r
- zysk operacyjny EBIT w wysokości ok. 1 mln zł, tj. 86,4% spadku r/r
- zysk netto w wysokości ok. 1,3 mln zł. tj. 81,6% spadku r/r" – czytamy w komunikacie

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 126 mln zł (3,1% spadku r/r), strata EBIT wyniosła ok. 0,9 mln zł (185,2% spadku r/r), a zysk netto ok. 2,1 mln zł. (60% spadku r/r).

"Za zmiany na poziomie skonsolidowanego i jednostkowego zysku operacyjnego odpowiadają w głównej mierze:
- wzrost kosztów sprzedaży, w tym przede wszystkim nakłady poniesione na udział w Targach L&B i rozwój sieci przedstawicieli w eksporcie,
- negatywny wynik z pozostałej działalności operacyjnej,
- spadek marży na rynku krajowym" – czytamy dalej.

Rozbieżność pomiędzy jednostkowym a skonsolidowanym zyskiem operacyjnym wynika w głównej mierze z utworzenia w księgach jednostki dominującej Erezerw na zagrożone należności od spółki zależnej ES-System Scandinavia AB, wyjaśniono.

Spółka zastrzegła, że prezentowane wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2016 roku. Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku planowana jest na 9 listopada 2016 roku.

ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)