ARR: Eksport wieprzowiny wzrósł wolumenowo o 8% r: r, drobiu o 16% w I-VIII 2016


Warszawa, 28.10.2016 (ISBnews) - Polski eksport wieprzowiny wzrósł o 8% r/r do 454 tys. ton w okresie styczeń-sierpień 2016 r., wynika z obliczeń Agencji Rynku Rolnego (ARR) na podstawie wstępnych danych Ministerstwa Finansów. W tym samym czasie eksport wołowiny wzrósł o 2% do 288 tys. ton, a drobiu - o 16% do 760 tys. ton
"Wzrost notowany jest [...] w eksporcie produktów wieprzowych z Polski. W okresie ośmiu miesięcy 2016 r. z kraju wywieziono (w ekwiwalencie tusz) 454 tys. ton żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych, o 8% więcej niż w tym samym okresie 2015 r. Wartość eksportu osiągnęła poziom 882 mln euro, o 9% wyższy niż przed rokiem. Przedmiotem eksportu było głównie mięso (62%) i przetwory (29%). Wieprzowina kierowana była przede wszystkim do krajów UE (77% wolumenu jej eksportu). Największymi unijnymi odbiorcami produktów wieprzowych z Polski były: Wielka Brytania (12% udziału), Niemcy (11%) i Włochy (10%), a spoza UE – USA (7%), Hongkong (5%) i Ukraina (4%)" - czytamy w raporcie.
Import żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych do Polski wyniósł 545 tys. ton (w ekwiwalencie tusz), o 1% mniej niż w tym samym okresie 2015 r. Wartość importu, podobnie jak przed rokiem wyniosła 1 mld euro. Deficyt Polski w handlu wieprzowiną w okresie ośmiu miesięcy 2016 r. uległ zmniejszeniu i wyniósł 91 tys. ton (wobec 128 tys. ton rok wcześniej) oraz 121 mln euro (wobec 191 mln euro).
"Rośnie również eksport mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych z Polski. W okresie styczeń-sierpień 2016 r. z kraju wywieziono 288 tys. ton żywca, mięsa oraz przetworów wołowych i cielęcych (w ekwiwalencie tusz), o 2% więcej niż przed rokiem, zaś jego wartość wzrosła o 1% do 864 mln euro" - czytamy dalej.
Import wołowiny do Polski, pomimo wzrostu jest niewielki. W okresie ośmiu miesięcy do kraju (w ekwiwalencie tusz) przywieziono 31 tys. ton asortymentu wołowego i cielęcego wobec 29 tys. ton przed rokiem. Więcej zaimportowano mięsa, a mniej - przetworów i żywca. Łączna wartość importu produktów wołowych i cielęcych osiągnęła poziom 89 mln euro wobec 86 mln euro w analogicznym okresie 2015 r. Polski bilans handlu wołowiną i cielęciną był dodatni i wyniósł 257 tys. ton oraz 775 mln euro wobec odpowiednio: 254 tys. ton i 769 mln euro rok wcześniej.
"Dynamicznie rośnie także polski eksport żywca, mięsa i przetworów drobiowych. W okresie ośmiu miesięcy 2016 r. z kraju (w ekwiwalencie tuszek) wywieziono 760 tys. ton produktów drobiowych, o 16% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Eksport żywca wzrósł o 59%, mięsa - o 15% (w tym najbardziej mięsa kurzego - o 17%), a przetworów - o 5%. Łączna wartość polskiego eksportu asortymentu drobiowego wyniosła 1,3 mld euro, o 8% więcej niż przed rokiem" - czytamy także.
Import produktów drobiowych do Polski wyniósł 86 tys. ton, a jego wartość 169 mln euro. Było to odpowiednio o 8% i 4% więcej niż przed rokiem. Dodatnie saldo Polski w handlu zagranicznym produktami drobiowymi osiągnęło poziom 674 tys. ton oraz 1,1 mld euro, odpowiednio
o 17% i 9% wyższe niż w tym samym okresie 2015 r.
(ISBnews)