"Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za okres trzech kwartałów 2016 roku:
- przychody ze sprzedaży: 220 614 tys. zł,
- zysk (strata) z działalności operacyjnej: (-) 7 586 tys. zł,
- zysk (strata) netto: (-) 6 106 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym spółka odnotowała w okresie 9 miesięcy br. stratę netto w wysokości 4,83 mln zł, stratę operacyjną na poziomie 6,75 mln zł przy przychodach w wysokości 197,56 mln zł, podano także.

"Zarząd spółki informuje, iż znacznie niższy poziom przychodów ze sprzedaży w okresie trzech kwartałów 2016 roku w stosunku do przychodów w analogicznym okresie poprzedniego roku wynika głównie z mocnego i sygnalizowanego wcześniej spowolnienia na rynku budowlanym infrastruktury kolejowej i miejskiej. Obecnie spółka w zakresie infrastruktury kolejowej i miejskiej realizuje głównie pozyskane kontrakty opiewające na mniejsze kwoty, co wpływa na rozdrobnienie portfela zamówień. Kontrakty realizowane są aktualnie ze znacznie niższą niż osiągane w ubiegłych latach marżą." - czytamy dalej w komunikacie.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.

(ISBnews)