"Efektywność działania grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 57,0%. Wskaźnik C/I z wyłączeniem podatku od niektórych instytucji finansowych ukształtował się na poziomie 51,9%" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik C/I na 30 września 2016 roku pozostawał pod negatywnym wpływem zdarzeń jednorazowych obciążających wynik grupy kapitałowej w IV kwartale 2015 roku (142 mln z tytułu utworzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wpłata na rzecz BFG kwoty 337,9 mln zł w związku z wypłatami środków gwarantowanych SK Bank), podano także.

W ujęciu kwartalnym wskaźnik C/I (bez podatku) wyniósł 45,3% w porównaniu do 49,5% zrealizowanego w III kwartale 2015 rok.

Suma pozycji dochodowych po trzech kwartałach wyniosła 8 873,8 mln zł i była o 12,7% wyższa w ujęciu rocznym.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 4 134,4 mln zł w I-III kw. i wzrosły o 0,5% r/r.

Bank podał, że poziom ogólnych kosztów administracyjnych był determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 68,5 mln zł, tj. o 3,4%, przy spadku kosztów rzeczowych o 32,5 mln zł r/r, tj. o 3% oraz amortyzacji o 17,6 mln zł r/r, tj. o 2,9%.

Na koniec września br. zatrudnienie w grupie PKO Banku Polskiego SA wynosiło 28 891 etatów, co oznacza spadek o 98 etatów r/r.

Obciążenie grupy z tytułu podatku bankowego wyniosło w 3 kwartałach 594,7 mln zł, z czego przeważająca część przypadła na PKO BP SA (590,6 mln zł). W samym III kw. wysokość podatku dla Grupy PKO BP wyniosła 225,4 mln zł.

"W efekcie działań podejmowanych w trzech kwartałach 2016 roku Grupa PKO BP:

- zwiększyła sumę aktywów o 8,7 mld zł do poziomu 276 mld zł,

- zachowała wiodący udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,6% i 17,3%,

- zajmowała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych posiadając po sierpniu 2016 roku 31,4% udział,

- była największym kredytodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 22,6% udziałem w rynku,

- rozszerzyła ofertę produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych i majątkowych ubezpieczeń dla klientów, m.in. dzięki rozpoczęciu w styczniu 2016 roku działalności operacyjnej przez spółkę PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA,

- zwiększyła liczbę obsługiwanych rachunków klientów indywidualnych o 159 tys., umacniając pozycję lidera w tym zakresie,

- umocniła pozycję kapitałową dzięki akumulacji zysku wypracowanego w 2015 roku oraz zaliczeniu za zgodą KNF do kapitału Tier 1 zysku netto banku osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, co miało wpływ na wzrost łącznego współczynnika kapitałowego o 1,4 pkt proc. w stosunku do końca 2015 roku do poziomu 16%" - czytamy także w raporcie.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)