"Będziemy mieli w kolejnych latach poprawę wyniku odsetkowego, a także prowizyjnego. Powinniśmy mieć wyraźną dwucyfrową dynamikę wyniku na działalności biznesowej i bardzo silną dyscyplinę kosztową. Regulatorzy będą dokładać swoje, więc trzeba tu założyć jakiś wzrost kosztów. Trzeba założyć jednocyfrowy wzrost kosztów i wyższą dwucyfrową dynamikę przychodów w kolejnych latach" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.

"Nie będzie jednego magicznego skoku. Będziemy też wskaźnik poprawiać wraz ze wzrostem akcji kredytowej. Koszty wzrosną nieistotnie, a bardzo mocno wzrosną przychody" - podkreślił.

Strategia PKO BP na lata 2016-2020 zakłada osiągnięcie wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE) na poziomie powyżej 10% oraz wskaźnika koszty do dochodów (C/I) na poziomie poniżej 45% do 2020 r., przy utrzymywaniu w tym okresie kosztów ryzyka w przedziale 75-85 pb.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)