Zysk operacyjny wyniósł 895 mln zł wobec 1 312 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wyniosła 1 643 mln zł wobec 2 002 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 897 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 6 915 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 1 202 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 026 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 563 mln zł w porównaniu z 21 160 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny za I-III kw 2016 r. wyniósł 1 847 mln zł wobec 4 862 mln zł straty rok wcześniej, a wynik EBITDA wyniósł 4 786 mln zł wobec 6 230 mln zł zysku rok wcześniej.

PGE podała wcześniej, że szacuje skonsolidowaną EBITDA ok. 4,78 mld zł, zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 1,2 mld zł za 9 miesięcy 2016 r.

Spółka podkreśla, że spadek EBITDA o 23% w r/r wynika głównie z niższej dyspozycyjności aktywów na węgiel brunatny w dwóch pierwszych kwartałach raportowanego okresu.

"Największy udział w zysku EBITDA grupy w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł ponad 2,4 mld zł. Segment dystrybucji zakończył raportowany okres z wynikiem blisko 1,7 mld zł. Połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej wygenerowały 320 mln zł, a segment energetyki odnawialnej 256 mln zł. Zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 1 451 mln zł wobec 1 498 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)