"Na koniec I kw. będzie ostateczna wersja aplikacji WP24 z naszą telewizją" - powiedział ISBnews Brański.

Według jego słów, w przyszłym roku grupa w ramach strategii rozwoju Movibe, będzie pracować w istotnym stopniu nad rozwojem e-commerce i big data. Celem będzie także osiąganie synergiami między segmentami, tak, by maksymalizować efekt na poziomie reklam kierowanych do unikalnego użytkownika, co powinno przełożyć się na zwiększanie poziomu wskaźnika ARPU.

Obecnie Grupa WP uzyskuje 12 gr dziennie z użytkownika w działalności mediowej i - według słów prezesa Jacka Świderskiego - celuje w podwojenie tego poziomu w ciągu kilku lat. Ponadto 31 gr dziennie na użytkownika generuje segment odzieżowego e-commerce grupy, zaś ponad 1 zł dziennie na użytkownika serwis wakacje.pl.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)