"Zakończona emisja obligacji jest pierwszą w ramach kolejnego, szóstego już, publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku. Dostrzegamy wśród klientów duże zainteresowanie tymi instrumentami dłużnymi, czego dowodem jest sprzedaż całej serii obligacji oraz ponad 35-procentowa redukcja przyjętych zapisów. Do tej pory bank wyemitował dług podporządkowany w ramach publicznych ofert obligacji o łącznej wartości niemal 2 mld zł" - powiedział dyrektor departamentu emisji instrumentów finansowych Wojciech Gąsowski, cytowany w komunikacie.

Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 pkt proc. w stosunku rocznym. Getin Noble Bank będzie ubiegać się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst, podano również.

Seria PP6-I została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, ustanowionego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2015 roku, do łącznej kwoty 750 mln zł, dla których Noble Securities pełni funkcję wyłącznego organizatora, podano również.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)