Sprzedaż węgla w I-III kw. br. wzrosła o 12,2% r/r i wyniosła 6 739 tys. ton.

Zapasy na koniec okresu wynosiły 172 tys. ton i były o 24,6% niższe r/r, podano także.

LW Bogdanka na koniec 2015 r. miała 14,4% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 22,5% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)