Zysk operacyjny wyniósł 2,17 mln zł wobec 2,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,44 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 55,04 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2016 roku Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 67 443 tys. zł, o 2,5% niższe niż w poprzednim kwartale oraz o 22,5% wyższe niż w III kwartale 2015 roku. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem liczby przewiezionych kontenerów o 29,7% w porównaniu do III kwartału 2015 roku" - czytamy w raporcie.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,36 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 199,43 mln zł w porównaniu z 155,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2,23 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej

PCC Intermodal S.A. to operator intermodalny organizujący regularne połączenia kolejowe pomiędzy najważniejszymi europejskimi portami morskimi, a lądowymi terminalami przeładunkowymi zlokalizowanymi w najlepiej rozwiniętych regionach kraju (Górny Śląsk - Terminal Gliwice; Polska Centralna - Terminal Kutno; Dolny Śląsk - Terminal Brzeg Dolny). Spółka zarządza również zlokalizowanym na zachodniej granicy Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)